OZ TULAVA LABKA

Ďakujeme Vám

Ďakujeme Vám

V tejto sekcii chceme poďakovať vám všetkým, ktorí ste podporili činnosť nášho OZ Túlavá labka a tým ste pomohli zlepšiť život nechcených zvierat.