OZ TULAVA LABKA

Stretnutie so skautami 2016

Stretnutie so skautami 2016

Vo štvrtok, 21.7.2016, sme sa stretli na Starom zámku so skupinkou skautov :) Mali záujem dozvedieť sa niečo o našom OZ a o našej práci :)
Spolu s nami prišli reprezentovať aj psíci Jerry, Bzono a Šárka (hľadajú domovy).