OZ TULAVA LABKA

2% z dane

Milí priatelia, sympatizanti.

Aj tento rok môžete práve vy pomôcť nášmu občianskemu združeniu a podporiť našu činnosť s cieľom

pomáhať nevinným, týraným a nechceným zvieratám.


Bez 2 % nemáme šancu pomáhať zvieratám v osadách, na ulici, nemáme šancu kastrovať pouličné mačky a sučky, nemáme šancu pomáhať sociálne slabším rodinám a ich zvieratám... 

Bez 2 % jednoducho nemôžeme fungovať!

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
 

          Obchodné meno (Názov): TÚLAVÁ LABKA
         
         Právna forma:
Občianske združenie
           
         IČO/SID:
45025142
         
         Sídlo:
96901 Banská Štiavnica, Ferka Urbánka 4


IBAN SK50 0900 0000 0004 1224 2313
 

  Pre stiahnutie TLAČIVA - VYHLÁSENIE
(na poukázanie 2% z dane)
kliknite sem

 

                                       
 ĎAKUJEME! :) 

Info z www.rozhodni.sk:

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o

vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

01.05.2019 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane). Oba tlačivá treba doručiť na Daňový úrad v mieste vášho bydliska!! 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje: