OZ TULAVA LABKA

2% z dane

Milí priatelia, sympatizanti.

Aj tento rok môžete práve vy pomôcť nášmu občianskemu združeniu a podporiť našu činnosť s cieľom

pomáhať nevinným, týraným a nechceným zvieratám.


Bez 2 % nemáme šancu pomáhať zvieratám v osadách, na ulici, nemáme šancu kastrovať pouličné mačky a psi, nemáme šancu pomáhať sociálne slabším rodinám a ich zvieratám, nemáme šancu chodiť do osád a zachraňovať odtiaľ úbohé zvieratá... 

Bez 2 % jednoducho nemôžeme fungovať!

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
 

          Obchodné meno (Názov): TÚLAVÁ LABKA
         
         Právna forma:
Občianske združenie
           
         IČO/SID:
45025142
         
         Sídlo:
96901 Banská Štiavnica, Ferka Urbánka 4


IBAN SK50 0900 0000 0004 1224 2313
 

  Pre stiahnutie TLAČIVA - VYHLÁSENIE
(na poukázanie 2% z dane)
kliknite sem

 

                                       
 ĎAKUJEME! :) 

Info z www.rozhodni.sk:

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 31. marca 2021 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je
Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2021 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

 

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2021 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2020 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.